رمان آقای مشهور و طرفدار عاشق

  • پارت
  • پریسا دولتیناظر
  • پریسا یاسائیطراح کاور

معرفی رمان آقای مشهور و طرفدار عاشق

ژانر: عاشقانه، هیجانی

خلاصه:

زندگی تعداد دم و بازدم هانیست… بلکه لحظاتی است که قلبت محکم می‌زند… بخاطر خنده… بخاطر شادی… بخاطر اتفاق‌های خوب غیرمنتظره… و به خاطر دوست داشتن‌های بی‌حساب… مهربانی را به اطرافت بپاش. و با حد و حصرهایی که گذشته به توتحمیل کرده، و اتفاقاتی که درآینده ممکن است به توتحمیل شود، مبارزه کن.