رمان از کنار هم می‌گذریم

  • 172پارت
  • مریم صناعیناظر
  • فاخته شمسویطراح کاور

معرفی رمان از کنار هم می‌گذریم

خلاصه:
مها دختری که توی خانواده‌ای آبرومند و متدین بزرگ شده، بخاطر یک لغزش و عشقی ناپخته، مجبور به ازدواج با سامین میشه… مردی که سابقا عاشقش بوده ولی با اتفاقی که زندگی هر دوشونو زیر و رو کرد، کینه و نفرتی وسط قلبش می‌شینه و شروع این زندگیِ مشترکِ اجباری، ابتدای یک عاشقانه‌ی نه چندان آرومه…