رمان الوان زندگى

  • 91پارت
  • فرزانه تقدیریناظر
  • طراح کاور

معرفی رمان

خلاصه:

الوان زندگى سرگذشت دخترى به نام عسل است كه هميشه يه ترس همراهش هست. ترسى كه از گذشته هاى دور به زندگى اش سنجاق شده، ترسى كه باعث شده از همه اونا كه صورتشون ريش و سيبيل داره وحشت داشته باشه. و حالا بين گير و دار گذشته اش يك نفر اومده از آينده روشن ميگه ادعاى عاشقى داره؛ ولى معلوم نيست حسش عشقه يا يه هوس.

در هياهوى خاطرات گذشته آمدى
يادم دادى يك ترك روى قلب آخر دنيا نيست
پابه پايم گذشته را مرور كردى 
من ويران شده را ساختى
آنقدر محكم كه دير فرو نريزم