رمان برای دوست داشتن

  • 366صفحه
  • فاخته شمسویطراح کاور

مقدمه

اندکی نگاهت را بالا تر بیاور، در چشمانم خیره شو… بگذار تمام حس های قشنگ دنیا در من بریزد… تو شاید ندانی گرمای نگاهت چه آتشی در دلم به پا می کند…

در این سرمای روزگار من محتاج گرمای نگاه تو هستم…

اندکی نگاهت را بالاتر بیاور تنها کمی دوستم داشته باش، آنگاه خواهی فهمید برای دوست داشتنت چه ها که نخواهم کرد…