رمان بر شانه‌های شب گریستم

  • 12پارت
  • Maede_ghalkhaniناظر
  • پریسا یاسائیطراح کاور

معرفی

ژانر: عاشقانه اجتماعی

خلاصه:

مه‌یاس تنها دختر خانواده‌ی مرفه جاوید به اتهام قتل دوستش در زندان به سر می‌برد و امیدی به نجات خود ندارد، او مدام به خاطرات گذشته برمی‌گردد و با یادآوری محدویت‌ها و عدم درک خانواده دنبال مقصر می‌گردد، از عشقش می‌گوید و پرده از اتفاقاتی برمی‌دارد که باعث شده گذرش به بدترین جای دنیا بیفتد! باید دید که در پس تمام تاریکی‌هایش آیا روزنه‌ی امیدی خواهد بود…