رمان تاوان مردانگی

  • 16پارت
  • Faeze.ameri96ناظر
  • فاخته شمسویطراح کاور

خلاصه

حامد بقایی، کارمند معمولی و بی حاشیه‌ی یک شرکت واردات و صادرات است که ناخواسته و فقط بخاطر یک کنجکاوی ساده، درگیر طوفانی می شود که زندگی آرام، ولی وصله پینه شده اش را تحت الشعاع قرار می دهد.
ژانر: اجتماعی، جنایی، عاشقانه