رمان توقع دل

  • 383صفحه
  • پریسا یاسائیطراح کاور

خلاصه

وایت گر زندگی تبسم؛ دختر شاد دیروز و زن بی تفاوت امروز!

زنی که در ذهنش مشغول پردازش و نتیجه گیری رفتارهای اطرافیان به خصوص همسرش هست!

رمان توقع دل با ریتمی آرام درست مثل زندگی های امروزی پیش می رود و نشان می دهد که چطور آرام آرام بدون اینکه متوجه شویم با رفتارهای ناخواسته توی زندگی مشترک از هم دور می شویم.

آن قدر که دیگر شاید دیر شود. رمانی آموزنده و گیرا.

در کنار زندگی تبسم، زندگی متفاوت و جنجالی “پریناز” زنی عاشق و بی آزاری که همسرش را به فجیع ترین شکل ممکن به قتل می رساند و طی روند ماجرا، پرده از علت این کارش برداشته می شود، روایت می شود.