• 657صفحه
  • فاخته شمسویطراح کاور

خلاصه

وقتی می‌فهمی قدری با بقیه آدم‌های اطرافت فرق داری، با خودت می‌گویی چرا من؟
و زمانی که دست سرنوشت تو را در جایی که باید باشی قرار می‌دهد، در می‌یابی که چرا انتخاب شده‌ای تا خاص باشی