رمان فرشته سیاه

  • 764صفحه
  • پریسا یاسائیطراح کاور

خلاصه

دختری از جنس پاكی…
ولي اين دختر به خاطر اتفاقاتی كه براش رقم می خوره،وارد يه كار اشتباهي ميشه كه لقب اون می شه فرشته سياه اون قلب بی گناه تبديل ميشه به يه….