رمان مهرآسا

  • 213پارت
  • زهرا علویناظر
  • پریسا یاسائیطراح کاور

معرفی رمان

موضوع:عاشقانه و اجتماعی

خلاصه: رمان مهرآسا ، داستان دختری به نام مهرآسا است که بار ها طعم شکست و خیانت رو چشیده و دیگه توان ایستادن و مقاومت کردن رو نداره.

مهرآسا بعد از خیانت عشقش با بهترین دوستش، امید به زندگیش رو از دست میده و افسرده میشه. بعد از چند ماه به خاطر قولی که به خواهرش داده، پیش روانشناسی میره تا بتونه باز روی پای خودش وایسه و پرده برداره از رازی های که باعث شدن به اینجای زندگی برسه.

ولی اون نمی دونه نزدیک شدنش به دکتر هیراد راستین، نقشه ای بوده که …