رمان نیمه ی گمشده

  • 303صفحه
  • پریسا یاسائیطراح کاور

خلاصه

داستان در مورد دختریه که علی رقم زندگی خوبی که داره برای ادامه تحصیل میره تهران،که درگیر یه بیماری سخت میشه..و واسه کار میره تو یه شرکت…و اتفاقاتی که این وسط میافته و آینده اش رو تغییر میده