رمان کنار تو همه چیز بهتر است

  • 35پارت
  • somaye aناظر
  • طراح کاور

معرفی رمان

ژانر: عاشقانه، اجتماعی

خلاصه:

 هر آدمی داستان خودش رو داره. پسری که روزگارش رو شاید خوب اما سرما زده می‌بینه و دختری که روزگار براش خواب های تازه ای دیده و قرار هست تا یاد بگیره همیشه روز های زندگی رنگارنگ نیست. پایان این ماجرا چیست ؟

دختر جنوبی ما میتونه آیا از پس روزگار بر بیاد؟

آیا معین قصه گره های کوری که تو قلبش زده رو باز می‌کنه؟