رمان گل‌ها درسوگ باغبان رنگ باختند…

  • 41پارت
  • مریم صناعیناظر
  • فاخته شمسویطراح کاور

معرفی رمان گل‌ها درسوگ باغبان رنگ باختند…

خلاصه:

قصه روایت دختری از تبار بختیاری‌هاست که به جرم کشتن یک آقازاده به زندان افتاده و در انتظار قصاص است. 
خودش را ته خط احساس می‌کند و امیدی به زندگی دوباره ندارد. مهر سکوت به لب‌هایش زده و دلیل آن جنایت را در سینه‌اش مدفون کرده است تا آن‌که وکیلی کار بلد و ماهر، وکالتش را بر عهده می‌گیرد…