رمان یکی برای دو نفر

  • 111پارت
  • مریم صناعیناظر
  • پریسا یاسائیطراح کاور

مقدمه

درختان سر سبز جاده وصال ما، خشکید…​
اما کوچه ای سر سبز از عشق، چو نوری در تاریکی این جاده می درخشد…!​

خلاصه

زندگی همیشه اونجوری که ما می خوایم ادامه پیدا نمی کنه، گاهی دقیقا وقتی که فکر می کنی به اوج آرامش رسیدی مشکلات مثل طوفان زندگیت رو تخریب می کنند…​
داستان ما در مورد دختر و پسر شیطون و سر زنده ای هستش که تو دانشگاه با هم آشنا میشن و با وجود اینکه اوایل خیلی از هم خوششون نمی اومد و همش درحال لجبازی بودن، کم کم عاشق هم میشن و زندگی آرومی رو همراه با عشق شروع می کنند…اما دقیقا اوج خوشبختیشون مشکلاتی براشون ایجاد می شه که…​
پایان خوش