رمان یک رویای عاشقانه

  • 495صفحه
  • پریسا یاسائیطراح کاور

خلاصه:

رمان راجع به دختریه که عاشق مردی می شه که نمی دونه متاهله وقتی هم که متوجه می شه نمی تونه از دوست داشتنش دست بکشه اما عشقشو ابراز نمی کنه.  

شرایط و اتفاقات جوری رقم می خوره که  امید به این عشق و رسیدن به اونو دشوارتر می کنه . 

درطول داستان اتفاقاتی براش میفته ودرنهایت رازش برملا می شه اما…