ماهنامه فرهنگی مجازی نویسا(21)

  • 35صفحه
  • پریسا یاسائیطراح کاور

معرفی

🌸 ماهنامه شماره 21 نویسا منتشر شد 🌸

-به یاری خدا و با تلاش مدیران انجمن، انتشار ماهنامه فرهنگی هنری نویسا مجدداً آغاز شد.
با افتخار به عرض می‌رسانم، که رمان‌های زیادی از این انجمن به تأیید چاپ رسیده که باعث خرسندی همه ما شده. و با همت مدیران و ناظران عزیز، نویسندگان دیگر را جهت پیشرفت و از همه مهم‌تر درست‌نویسی هدایت کرده است.
این ماهنامه، اندکی از فعالیت‌ها و برنامه‌های انجمن را به دوستداران فرهنگ و ادبیات فارسی معرفی می‌کند.

امید است کاربران و نویسندگان فرهیخته انجمن با مدیران همکاری کرده تا مطالب بیشتری در اختیار شما عزیزان قرار گیرد.

سردبیر: سحر محمدی
طراح برنامه: کیمیا ذبیحی
صفحه آرا: پریسا یاسائی
خبرنگار: فاطمه مرادی
مدیران تحریریه:
مریم صناعی
راسن بزرخی
عاطفه نیک طلب

فاطمه زاهدی

کاری از انجمن فرهنگی نویسا
www.nevisadl.com
تاریخ انتشار: خرداد 99