ماهنامه فرهنگی مجازی نویسا(23)

  • نویسنده:
  • 52صفحه
  • پریسا یاسائیطراح کاور

معرفی

🌸 ماهنامه شماره 23 نویسا منتشر شد 🌸

به نام خدا
باز هم با سری جدید «ماهنامه فرهنگی نویسا» در خدمت شما دوستان اهل کتاب هستیم. امیدوارم از سری جدید ماهنامه لذت ببرید و حمایت خود را از ما دریغ نکنید. در این روزهای پرتشویش و آلوده، برای تک‌تکتان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. امیدوارم روزهای خوبی، توام با کتاب و کتاب‌خوانی پیش رو داشته باشید.

سردبیر: سحر محمدی
صفحه آرا: پریسا یاسائی
خبرنگار: کیمیا ذبیحی
مدیران تحریریه:
مریم صناعی
راسن بزرخی
عاطفه نیک طلب
فاطمه مرادی
فاطمه زاهدی

کاری از انجمن فرهنگی نویسا
www.nevisadl.com
تاریخ انتشار: مرداد 99