رمان نائیریکا

  • 791صفحه
  • فاخته شمسویطراح کاور

خلاصه

نائیریکا،
قصه دلبستگی‌ها و شیطنت‌های دخترانه؛
جدال دل و عقل،
خنده‌ها و گریه‌های دختری که سهمش از عشق
فاصله شد…
و عاقبت، سنگینی غم شانه‌هایش را شکست؛
اما،
کسی می‌آید،
کلبه سرد قلبش را روشنی می‌بخشد…
تنهایی‌اش را پر می‌کند….