عاشقانه

رمان ساهی جلد اول

خلاصه دکتر دادیار بعد بازگشت به ایران، تصمیم میگیره روی پرونده هایی که تو قسمت بایگانی بیمارستان بودن، کار کنه و از قضا پرونده ی دخترکی به دستش می افته که سه سال پیش تصادف کرده، حافظه اش رو از دست داده و خانواده اش هم هیچی بهش درباره ی گذشته اش نمیگن. دکتر دادیار …
عاشقانه

رمان خورشید همیشه گرم نیست

خلاصه رمان خورشید همیشه گرم نیست رمان خورشید همیشه گرم نیست حکایت  زندگی دختری ست که دنیایش کوچک است .محدود به مادربزرگ پیر و عشق پاکش به پسر عمویش…اما با فهمیدن رازی تلخ و عجیب مجبور می شود از عزیز و عشقش دل بکند و به تهران برود … قسمتی از رمان دلش می خواست …
عاشقانه

رمان در امتداد نوشته هایت

خلاصه رمان در امتداد نوشته هایت عاشق که میشوی عالم دیگری داری شاعر میشوی،همه در تصویرت اومیشوند  ..در دنیایی دیگر دیوانه وار زندگی میکنیمن که عاشق نبودم نمی دانم چه شد دل سپردم…به کسی که منتظر نماند و دوباره دیوانه شدم شروع به نوشتن کردم…ودرقسمتی از زندگی  درجدال افکار واحساس م افکارم پیروز میدان شد…وبازدیوانه …
اجتماعیعاشقانه

رمان تقدیر زیبا

خلاصه  رمان تقدیر زیبا زمانی که راهی برای رفتن نداری خسته ونادم میشوی،برای کمک دست دراز میکنی اما کسی حالت رانمیفهمد،تنها معبود یکتا وبی همتاست که منتظر آمدن دستهایت به سمتش است،دست دراز کن،نوری درراه میبینی که تمام خستگی را ازتو دور میکند،به سمت نور روانه شو..خدا منتظراست
عاشقانهمعمایی

رمان دوباره یه الی

خلاصه رمان دوباره یه الی الی  بعد ازتحمل کلی فشار و سختی برای کاروارد خونه ی رهی میشه اونجا کلی اتفاقات عجیب میوفته و خیلی چیزاکه براش مجهوله معلوم میشه و…. مقدمه حقیقت روبه رومون بود ولی باورنمیکردیمهمینه روز روشن پی خورشید میگردیممنو تو گم شدیم انگار تواین دنیای وارونهکه دریاشم پرازحسرت همیشه فکربارونه
عاشقانه

رمان زندگی مهرسا

خلاصه رمان زندگی مهرسا مهرسا به عقد برسام در میاد  در حالی که این ازدواج به خاطر خانواده ها بوده ..برسام که حالا شرایط جدیدش رو مدیون مهرسا میدونه دست اون رو میگیره و از عمارت خانوادگیشون فراری میده و همراه خودش به تهران میاره و با هم زندگی میکنن ..اما همه داستان این نیست …
عاشقانه

رمان اصیل زاده ی تاریکی

خلاصه رمان اصیل زاده ی تاریکی قرن ها انگار که بازیشان گرفته بود گذشتند و به جایی رسیدند که انسانی از جنس سایه ها متولد شد…. فردی متولد شده در لحظه ی تاریکی زمین…. داستان از همان لحظه شروع شد… از همان لحظه ای که ماه درخشان پوزخندی به باور اشتباه زمینیان زد و در …