Recent content by مریم گلی

 1. م

  قلم آزمایی مرحله دوم

  منتظر حس گرمی لبانش شدم که با صدای گریه ی دختر کوچولومون چشمهایم را باز و اختیار دویدم سمت تختش که لب به اعتراض باز کرد : _ این پدر سوخته از تو این ده روزی که اومده کاملا تورو از من گرفته . بالای سرش رسیدم .انقدر ظریف بود که میترسیدم بی احتیاط بغلش کنم . خیلی آروم دستم رو زیر سرش بردم و با دست...
 2. م

  قلم آزمایی مرحله سوم

  متن اول مهدی اخوان ثالث (م . امید) به سال ۱۳۰۷ ه .ش در مشهد متولد شد . دوره ابتدایی و دبیرستان را در مشهد گذراند . پس از گرفتن دیپلم در سال ۱۳۲۹ به تهران آمد . اولین مجموعه اشعارش را با نام زمستان در سال ۱۳۲۵ چاپ کرد .شعر اخوان را میتوان به سه دوره تقسیم کرد : ۱-چاپ مجموعه ارغنون که نخستین گام...
 3. م

  قلم آزمایی مرحله اول

  _ چرا دمغی عادله؟ _ من ؟ نه ، کی گفته؟ لبخندی زد و گفت : _ بهت که گفتم من تورو بزرگت کردم . _ بله عمه جون گفتی . اصلا بگو ببینم تو خودت چرا نگرانی ؟ آهی کشید و گفت : _ راستش نگران توام عزیزم ، از وقتی که گفتی این پسره نزدیک بود با ماشین بهت بزنه نگرانم میترسم بلایی چیزی سرت بیاره . _ راستش عمه...
 4. م

  درخواست نویسندگان برای اعطای درجه و تایپ دربخش تایپ رمان

  با عرض سلام درخواست درجه نویسندگی دارم‌. سپاس
 5. م

  قلم آزمایی مرحله چهارم

  قسمتی از نوشته ی خودم. مادربزرگ سری تکون داد و آرش رفت . احساس یه مرده رو داشتم که داره راه می‌ره . صدای گریه از طبقه پایین می‌اومد . از پله‌ها که پایین رفتیم ، صدای شیون مامان با دیدنم بلند شد و من با قدم‌های تند رفتم سمتش . هم‌دیگه رو بغل کردیم و شروع کردیم زار زدن . لونت سوئیچ رو بین دو دستش...