مهلا
امتیاز واکنش ها
4

ارسال های نمایه در حال ارسال درباره شما

 • من بهترین کار دنیا را میکنم ...
  نه فکر میکنم ونه خیال ...
  نه سردرگمم و نه بی تاب ...
  فقط نفس عمیق میکشم ...
  چون ایمان دارم همه چیز درست می شود ...
  حتی تو ....
 • در حال بارگذاری...
 • در حال بارگذاری...