مینا سلطانی
امتیاز واکنش ها
5,175

ارسال های نمایه در حال ارسال درباره شما

 • شاهزاده ی قصه های من!
  نزدیک تر بیا...
  از قلبِ من حرکت و
  از لب های تو برکت...
  شوقِ دلم را
  برای آخر قصه
  کنار گذاشته ام
  این قصه آخرش خوش است...!


  گرمای مردادی تن تو
  نفس هر کسی را می گیرد
  و من
  چه عاشقانه 
  گرم می شوم
  می سوزم
  و دوباره
  هر مرداد
  عاشقت می شوم انگار ...
  (علیرضا اسفندیاری)

 • در حال بارگذاری...
 • در حال بارگذاری...