نکات ویرایش و نگارشی

  • 6پارت
  • 340بازدید

سحر محمدی

کاربر حرفه ای
مدیرکل سایت
7,655
2,462
121
پر کاربرد ترین غلط های املایی در نتیجهء اشتباه شکل ملفوظ و مکتوب :

(شکل اول درست و شکل دوّم نادرست)

[SIZE= 20px]اثناعشر/ اثنی عشر[/SIZE]

[SIZE= 20px]آخور / آخُر[/SIZE]

[SIZE= 20px]اداواطوار / اداواتفار[/SIZE]

[SIZE= 20px]اشك /اشگ[/SIZE]

[SIZE= 20px]اعماق / عماق[/SIZE]

[SIZE= 20px]دمغ / دمق[/SIZE]

[SIZE= 20px]ذوزنقه / ذوذنقه[/SIZE]

[SIZE= 20px]راجع به / راجب[/SIZE]

[SIZE= 20px]راحت تر / راحتر[/SIZE]

[SIZE= 20px]ضلالت / زلالت[/SIZE]

[SIZE= 20px]انتر / عنتر[/SIZE]

[SIZE= 20px]بحبوبه / بهبوبه[/SIZE]

[SIZE= 20px]بردگان / برده گان[/SIZE]

[SIZE= 20px]بررسی /برّسی[/SIZE]

[SIZE= 20px]برهه / برحه[/SIZE]

[SIZE= 20px]بودجه / بوجّه[/SIZE]

[SIZE= 20px]پایه گذار / پایه گزار[/SIZE]

[SIZE= 20px]پشك /پشگ[/SIZE]

[SIZE= 20px]پیش خان / پیش خوان[/SIZE]

[SIZE= 20px]تعیین / تعین[/SIZE]

[SIZE= 20px]تغییر / تغیر[/SIZE]

[SIZE= 20px]تقاص / تخاص[/SIZE]

[SIZE= 20px]تکه کلام /  تکیه کلام[/SIZE]

[SIZE= 20px]تمیز / تمییز (در اصل عربی)[/SIZE]

[SIZE= 20px]تهیّه / تهیه[/SIZE]

[SIZE= 20px]توجیه / توجیح[/SIZE]

[SIZE= 20px]جَدّ و آبا / جَدّ و آباد[/SIZE]

[SIZE= 20px]چغندر / چقندر[/SIZE]

[SIZE= 20px]خشک / خشگ[/SIZE]

[SIZE= 20px]خُشنود  / خوشنود[/SIZE]

[SIZE= 20px]خواربار / خوار و بار[/SIZE]

[SIZE= 20px]خیت شدن / خیط شدن[/SIZE]

[SIZE= 20px]رُتیل / رطیل[/SIZE]

[SIZE= 20px]عسکر / عسگر[/SIZE]

[SIZE= 20px]علاقه مند / علاقمند[/SIZE]

[SIZE= 20px]غلتک / غلطک[/SIZE]

[SIZE= 20px]فرعون / فرقون[/SIZE]

[SIZE= 20px]فروگذار / فروگزار[/SIZE]

[SIZE= 20px]فطیر / فتیر[/SIZE]

[SIZE= 20px]فی الجمله / فلجمله[/SIZE]

[SIZE= 20px]کج و معوج  / کج و مأوج[/SIZE]

[SIZE= 20px]کشتگان / کشته گان[/SIZE]

[SIZE= 20px]کشکول / کشگول[/SIZE]

[SIZE= 20px]کمیسیون / کمسیون[/SIZE]

[SIZE= 20px]گنجشک / گنجشگ[/SIZE]

[SIZE= 20px]لشکر / لشگر[/SIZE]

[SIZE= 20px]لولو  خُرخُره /  لولو خورخوره[/SIZE]

[SIZE= 20px]مذکرو / مزکور[/SIZE]

[SIZE= 20px]مزبور / مذبور[/SIZE]

[SIZE= 20px]مشکل / مشگل[/SIZE]

[SIZE= 20px]مشکی / مشگی[/SIZE]

[SIZE= 20px]مشکین / مشگین[/SIZE]

[SIZE= 20px]مُعتَنی به / متنابه[/SIZE]

[SIZE= 20px]ملغمه / ملقمه[/SIZE]

[SIZE= 20px]منابع و مآخذ / منابع و مأخذ[/SIZE]

[SIZE= 20px]موجّه / موجح[/SIZE]

[SIZE= 20px]رذل / رزل[/SIZE]

[SIZE= 20px]زادبوم / زاد و بوم[/SIZE]

[SIZE= 20px]زادولد / زاد و ولد[/SIZE]

[SIZE= 20px]زرشک / زرشگ[/SIZE]

[SIZE= 20px]زکام /ذکام[/SIZE]

[SIZE= 20px]سالخورده / سالخُرده[/SIZE]

[SIZE= 20px]سبزی خُردکنی / سبزی خوردکنی[/SIZE]

[SIZE= 20px]ستبر / سطبر[/SIZE]

[SIZE= 20px]سرمایه گذاری / سرمایه گزاری[/SIZE]

[SIZE= 20px]سُرمه / سورمه[/SIZE]

[SIZE= 20px]شکرگزاری / شکرگذاری[/SIZE]

[SIZE= 20px]میلیارد / ملیارد[/SIZE]

[SIZE= 20px]میلیون / ملیون[/SIZE]

[SIZE= 20px]نام گذاری / نام گزاری[/SIZE]

[SIZE= 20px]ناهار / نهار[/SIZE]

[SIZE= 20px]نعناع / نعنا[/SIZE]

[SIZE= 20px]نمازگزار / نمازگذار[/SIZE]

[SIZE= 20px]هَرَس کردن / حرس کردن[/SIZE]

[SIZE= 20px]هفده / هیفده[/SIZE]

[SIZE= 20px]هیرروژن / ئیدروژن[/SIZE]

[SIZE= 20px]وهله / وحله[/SIZE]

[SIZE= 20px]یک خُرده / یک خورده[/SIZE]

مشمع / مشما ( آقا بنویسید کیسه  یا نایلون خیلی قشنگ تره?)

 
ویرایش شده توسط مدیر:

سحر محمدی

کاربر حرفه ای
مدیرکل سایت
7,655
2,462
121
هر چقدر که محتوا ضعیف باشد، صحیح نوشتن باعث زیبا و قوی نشان دادن داستان می‌شود. 

توصیه می‌کنیم که هرگز برای نوشتن رمان های محاوره ای کلمات را سلاخی نکنید. 

محاوره نویسی هم قانون های خاص خود را دارا می‌باشد، بهتر است اگر از روش محاوره نویسی پیروی می‌کنید، محاوره ی سنگین را انتخاب کنید. 

در این پست به چند نمونه از اشتباهات رایج کلمات که در رمان‌ها نوشته شده، عنوان خواهیم کرد 

(شکل اول نادرست شکل دوم درست)

دیقه _ دقیقه 

بالافاصله _ بلافاصله

می یاوردمش _ میاوردمش یا می‌اوردمش

خدافظ _ خداحافظ 

جرعت _ جرات 

هییت یا هیئت _ هیأت 

سوءاستفاده _ سو استفاده

لحجه _ لهجه

دارو دستش _ دار و دسته ش

بزاری _ بذاری

چارتایی _ چهارتایی

توام _ تو هم

جاپارک _ جای پارک

راجب _ راجع‌به

ایشالله _ ان‌شاالله

قده _ قدر

انقدر، انقد _ اینقدر 

انقدم _ اینقدر هم

بلیط _ بلیت 

بلیطارو _ بلیت ها رو 

دوسش دارم _ دوستش دارم

چقد _ چقدر

بالاورد _ بالا آورد

نگام _ نگاهم

خیله خب _ خیلی خب

اعصبانیه _ عصبانیه

تلوزیون _ تلویزیون

توام _ تو هم 

سری _ سریع 

واستادیم _ وایسادیم

چنتاشون _ چندتاشون 

بلاخره _ بالاخره 

میکونیم _ می‌کنیم 

کتانیمو _ کتونیمو 

میوفته _ می‌افته 

کلماتی هستند که (به)، به آن‌ها جهت می‌دهد و حذف کردن (ه) از آخر کلمه (به) و چسباندن آن به کلمه اشتباه است مانند: 

خوشبحالت _ خوش به حالت

بدست _ به دست

بخاطر _ به خاطر 

تابحال _ تا به حال

بخدا _ به خدا

در (یه) هم به همین ترتیب است، مانند: 

یکم _ یه کم

یروز _ یه روز یا یک روز

یدفه _ یه دفعه 

 

سحر محمدی

کاربر حرفه ای
مدیرکل سایت
7,655
2,462
121
اشتباه رایج دیگر حذف (ه) کسره در آخر کلمات و چسباندن آن به توصیف حالت با منصب است. (دقت کنید که این حرف هرگز نباید حذف شود.) مثل: 

(شکل اول نادرست شکل دوم درست)

خانوادش _ خانواده ش یا خانواده اش 

واسش _ واسه ش یا واسه اش

آمادست _ آماده ست

سفررو _ سفره رو

واسمم _ واسه م هم

گشنم _ گشنه م

واسش _ واسه ش 

حوصلشون _ حوصله شون 

مسخرت _ مسخره ت  

وظیفس _ وظیفه س

بچه ها دورم کردن _ بچه ها دوره ام کردن

جمست _ جمعه ست

خونمون _ خونه مون 

بیفایدست _ بی‌فایده ست 

جدا نوشتن (و) مالکیت نیز غلط می‌باشد، مثال : 

دستم و _ دستمو یا دستم رو

کلماتی که به جای کسره از (ه) استفاده شده ، مثل :

داداشه _ داداشِ

دوسته _ دوستِ

سره _ سرِ

رویه _ رویِ

سره وقت _ سرِ وقت

در جایی که باید (روی) نوشته شود، (رو) نوشته می‌شود مثل: 

رو تخت _ روی تخت 

روزمین _ روی میز

روصندلی _ روی صندلی

 

سحر محمدی

کاربر حرفه ای
مدیرکل سایت
7,655
2,462
121
(شکل اول نادرست شکل دوم درست)

بخدا _ به خدا
بی‌فایدست _ بی‌فایده ست
تلوزیون _ تلویزیون
یکیشم _ یکیش هم
توام _ تو هم 
یکم _ یه کم
سری _ سریع
کتانیمو _ کتونیمو 
جدا نوشتن (و) مالکیت
خونمون _ خونه مون
یخورده _ یه خورده 
یدفه _ یه دفعه
انقد _ اینقدر
واستادیم _ وایسادیم
میکونیم _ می‌کنیم
میوفته _ می‌افته
بلاخره _ بالاخره
اشالله _ ان‌شالله
چنتاشون _ چند تاشون
آیینه _ آینه
میبینم خب طرفدار شدی _ می‌بینم خوب طرفدار شدی
هم نشینه _ همنشینه
دست پاچه _ دستپاچه
راجبش _ راجع بهش
هیجا _ هیچ جا
هل _ هول
ازت نفس _ عزت نفس
بزارم _ بذارم
تحدید _ تهدید
دسشویی _ دستشویی
عین _ این

 
ویرایش شده توسط مدیر:

سحر محمدی

کاربر حرفه ای
مدیرکل سایت
7,655
2,462
121
[COLOR= rgb(192, 57, 43)](شکل اول نادرست شکل دوم درست)[/COLOR]

نور الا نوره _ نور علی نوره
بعدشم _ بعدش هم
مسعولیت _ مسئولیت
بمیرمم _ بمیرم هم
مردمم _ مردم هم
واس _ واسه
اخفال _ اغفال
اصل و نصب _ اصل و نسب
آگاهی _ آگهی
پشت پشتا _ پشت مشتا
خوانوادگی _ خانوادگی
بر می‌یومد _ بر می‌اومد
 یکم ، یذره _ یه کم ، یه ذره
 بخاطرت ، به نظرت _ به خاطرت ، به نظرت


 

سحر محمدی

کاربر حرفه ای
مدیرکل سایت
7,655
2,462
121
[SIZE= 18px]عزیزان، یه چیزی رو کلی می‌گم و روی سخنم با همه‌اس. این موارد رو تو نوشتن رمان‌هاتون به‌کار ببرید[/SIZE]

[SIZE= 18px]یک نویسنده‌ی حرفه‌ای می‌شید اگر:[/SIZE]

[SIZE= 18px]1️⃣ اول پست‌هاتون هشتک (#عدد پست) نذارید[/SIZE]

[SIZE= 18px]2️⃣ حروف رو تکرار نکنید (مثال: سلااااااام _ مگه اینکه کلمه‌ای مثل وای باشه که در اون صورت تا چهار بار تکرار حروف مجازه نه بیشتر... مثال: واااای) به جای تکرار حروف کلمه رو بکشید (مثال: ســـلام) که این کشیدگی هم تا سه تا مجازه[/SIZE]

[SIZE= 18px]3️⃣ عددها رو به حروف بنویسید و هرگز از کلمات انگلیسی در متن استفاده نکنید.[/SIZE]

[SIZE= 18px]4️⃣ دیالوگ‌ها رو از روایات جدا کنید. و اون‌ها رو با خط تیره (و لاغیر) مشخص کنید.
مثال: دستانم را در دست گرفت و گفت:
- من فقط با تو خوشبختم
[/SIZE]

[SIZE= 18px]5️⃣ سعی کنید یکدست بنویسید؛ اگر متن رمانتون ادبیه، تا آخر اون رو ادبی بنویسید. البته منظور از ادبی، روش کلاسیکِ اونه (روایت ادبی، دیالوگ محاوره) و اگر روش محاوره رو انتخاب کردید، ناگهان هوس نکنید که وسط‌هاش ادبی بنویسید.[/SIZE]

[SIZE= 18px]6️⃣ محاوره نویسی به این معنی نیست که هر کلمه‌ای رو هر جور دلتون خواست بنویسید! فقط افعال شکسته می‌شن و باقی کلمات به همون صورت کامل باید نوشته بشه، مثال: آن‌قدر (ادبی) اینقدر (محاوره) اِنقَد (عامیانه)[/SIZE]

[SIZE= 18px]❌ توجه کنید که عامیانه نویسی منسوخ شده‌اس و با محاوره نویسی زمین تا آسمون فرق داره، این نیست که روش محاوره نویسی رو عامیانه نویسی اتلاق کنید ❌[/SIZE]

[SIZE= 18px]7️⃣ نویسنده‌ها از نظر املایی الگوی بقیه‌ی اقشار جامعه هستند، پس غلط ننویسید، اگر املای کلمه‌ای رو شک دارید بپرسید، ندونستن هیچ اشکالی نداره، چه بسا که خودم هم در ابتدا غلط املایی‌های فراوونی داشتم. پس یا بپرسید یا از #واژه_یاب که تو کانال نویسا لینکش رو در اختیارتون گذاشتیم، سرچ کنید.[/SIZE]

[SIZE= 18px]8️⃣ اگر با گوشی موبایل پست می‌ذارید زیر چهل خط، و اگر با سیستم (کامپیوتر یا همون رایانه?) پست می‌ذارید زیر بیست خط نباشه.[/SIZE]

[SIZE= 18px]آرزو می‌کنم که بهترین رمان‌ها رو بنویسید و خوش بدرخشید?[/SIZE]

 
ویرایش شده توسط مدیر:
  • 6پارت
  • 340بازدید
  • 6پارت
  • 340بازدید